Δημοτικότητα Γυναικείων Ονομάτων

0,027% Γερασιμία (Γερασιμούλα)
0,267% Διονυσία (Σία, Ντενίζ)
0,026% Πηγή
0,257% Αδριανή
0,253% Μάρθα
0,252% Ευδοκία
2,499% Ιωάννα (Γιάννα, Γιαννούλα, Νούλα, Νούλια)
0,025% Μακρίνα
2,457% Κωνσταντίνα (Κωνσταντινιά, Κωστούλα, Ντίνα, Νάντια)
0,024% Φαίδρα
0,024% Ιορδανία (Ντάνα)
0,240% Αντιγόνη (Γόνη, Γόνα)
0,234% Τριανταφυλλία (Τριανταφυλλιά, Λία, Φύλλη, Φυλλιώ, Φυλλίτσα)
0,234% Ευδοξία (Εύα, Εύη, Δόξα, Δοξούλα)
0,023% Χαριτίνη (Χάρις)
2,312% Παναγιώτα (Γιώτα, Νότα, Παναγιού, Πότα, Ποτούλα, Πιπίτσα, Πίτσα, Τίτσα)
2,301% Δήμητρα (Δημήτρω, Δημητρούλα, Ρούλα, Μιμή)
0,224% Αδαμαντία (Αδαμαντινή, Αδαμαντίνη, Διαμάντω, Διαμαντούλα, Μαντώ)
0,022% Δροσίς (Δροσιά, Δροσίδα, Δροσούλα, Δρόσω)
0,219% Νεκταρία (Νεκταρίνα, Νεκταρούλα, Νεκταρένια, Ρία, Ρένια)
2,138% Ειρήνη (Ρένα, Ρηνιώ, Ρίνα, Ρινάκι, )
0,213% Γαρυφαλλιά (Γαρουφαλλιά)
0,021% Πολύμνια
0,211% Παρθενία (Παρθένα)
0,211% Παρθένα (Ρένα, Νένα)