Δημοτικότητα Γυναικείων Ονομάτων

< 0,001% Βυρωνία
< 0,001% Λαζαρία (Λαζαρίνα, Λαζαρούλα)
< 0,001% Ταβιθά
< 0,001% Μοσχοκαρφένια
< 0,001% Πολυβία
< 0,001% Πολυνίκη
< 0,001% Μαρουλία (Μαρουλίνα, Μαρουλιώ)
< 0,001% Κλεοβούλη
< 0,001% Κλεομένη (Μένη, Μένια)
< 0,001% Χρονία
< 0,001% Ανεστούλα (Ανέστω)
< 0,001% Αριστοξένη (Ξένη)
< 0,001% Λαμπρούλα (Λάμπρω)
< 0,001% Ελπιδοφόρα
< 0,001% Κομνηνή (Κόμνω)
< 0,001% Βασίλισσα
< 0,001% Πολυνείκη (Πολυνίκη)
< 0,001% Καλλίς (Καλλίδα)
< 0,001% Χαρίσσα (Χαρίεσσα)
< 0,001% Ανδροφίλη
< 0,001% Χιονία (Χιονούλα, Χιόνα)
< 0,001% Ερωτόκριτη
< 0,001% Λυσάνδρα
< 0,001% Λεονάρδα
< 0,001% Ιωαννίκη