Δημοτικότητα Γυναικείων Ονομάτων

< 0,001% Λουντμίλα
< 0,001% Ερμυλία
< 0,001% Φωτία (Φωτίκα, Φωτούλα, Φώτω)
< 0,001% Λαοκρατία
< 0,001% Μακαρία
< 0,001% Αυτονομία
< 0,001% Υακίνθη
< 0,001% Αγαθαγγέλα
< 0,001% Μαυρικία
< 0,001% Ξένη (Ξένια, Ζήνα)
< 0,001% Δομενίκη (Δομηνίκη, Δομινίκη)
< 0,001% Χάρις (Χαρούλα)
< 0,001% Εφραιμία
< 0,001% Δάμαρις
< 0,001% Περπέτουα
< 0,001% Σεργία
< 0,001% Σεργιανή
< 0,001% Υπακοή
< 0,001% Πρίσκιλλα
< 0,001% Μαρκιανή
< 0,001% Πολυκαρπία
< 0,001% Φλωρεντία
< 0,001% Πορφυρία
< 0,001% Ασκληπία
< 0,001% Κυράννα (Κυραννιώ, Κυράννη)