Δημοτικότητα Γυναικείων Ονομάτων

< 0,001% Αμφιλοχία
< 0,001% Μερκουρία
< 0,001% Συνεσία
< 0,001% Φιλημωνία
< 0,001% Φιλουμένη
< 0,001% Μητροφάνα
< 0,001% Ανδρεάνα (Ανδριάννα. Ανδριάνα, Ανδριανή)
< 0,001% Κικιλία (Καικιλία)
< 0,001% Βαλεριανή (Βαλεριάνα)
< 0,001% Μεμνία
< 0,001% Σοφιανή
< 0,001% Αυγούστα
< 0,001% Ζωσιμία
< 0,001% Μυρόπη (Μυρώπη)
< 0,001% Αμβροσία
< 0,001% Αριστόκλεια
< 0,001% Παταπία
< 0,001% Ονουφρία
< 0,001% Παγκρατία
< 0,001% Αυξεντία
< 0,001% Μαρδαρία
< 0,001% Ορεστιάς
< 0,001% Λεάνδρα (Λεανδρούλα)
< 0,001% Γερμανία
< 0,001% Αρηβοία