Δημοτικότητα Γυναικείων Ονομάτων

< 0,001% Ανάληψη
< 0,001% Ερμηνεία
< 0,001% Ανθιμία
< 0,001% Ιουλιανή
< 0,001% Θεονόη
< 0,001% Χρυσόγονη
< 0,001% Δωδώνη
< 0,001% Διώνη
< 0,001% Κρατερία
< 0,001% Μανουσία
< 0,001% Μελισσηνή (Μελισσινή)
< 0,001% Δόμνα (Δομνίτσα)
< 0,001% Οθωνία
< 0,001% Τηλεμαχία (Τηλεμάχη, Μάχη)
< 0,001% Εμμέλεια (Εμμέλια, Εμέλεια, Εμέλια)
< 0,001% Σώζουσα
< 0,001% Ιωακειμία (Ιωακειμίνα)
< 0,001% Θεόπεμπτη
< 0,001% Μαριάνθη
< 0,001% Μητροδώρα (Δώρα)
< 0,001% Προδρομία
< 0,001% Αγαθωνία (Αγαθονία)
< 0,001% Παρθενόπη
< 0,001% Θεοσεβία (Σέβη, Θεοσέβη, Θεοσέβεια)
< 0,001% Δεββώρα (Δεβόρα, Δεβόρρα)