Δημοτικότητα Γυναικείων Ονομάτων

0,001% Δημόκλεια (Δημοκλία)
0,001% Αγαθόκλεια
0,001% Σπηλία
0,001% Νεόκλεια
0,001% Ακίνδυνη (Ακινδύνα)
< 0,001% Γραμμένη
< 0,001% Βενιζέλα (Βένη)
< 0,001% Ιασωνία
< 0,001% Ζαρίφισσα
< 0,001% Θεμελίνα (Θέμις, Λίνα)
< 0,001% Μαύρα (Μαυρούλα, Μαυρέτα)
< 0,001% Πλουμή (Πλουμίτσα, Πλουμία)
< 0,001% Ροδοπιανή
< 0,001% Ροδόπη
< 0,001% Ξενία (Ξένια, Ξένη)
< 0,001% Ιερουσαλήμ
< 0,001% Σιμωνία (Σιμώνη)
< 0,001% Πετρονίλα
< 0,001% Ακακία
< 0,001% Πετρωνία
< 0,001% Επιφανία
< 0,001% Ιουνία
< 0,001% Ματθούλα
< 0,001% Ευφρασία
< 0,001% Πλατωνία