Δημοτικότητα Γυναικείων Ονομάτων

0,032% Θεόπη (Θεοπία, Θεοπούλα)
0,032% Βαλεντίνη (Βαλεντίνα)
0,031% Ρεβέκκα
0,304% Αμαλία (Αμαλίτσα, Λίτσα, Μαλή, Μαλίτσα, Μελίνα)
0,300% Μαργαρίτα (Ρίτα)
0,030% Χρυσαφία (Χρυσαφένια, Φένια, Χρυσαφούλα, Χρυσάφω)
0,295% Ασπασία (Άσπα, Σία, Πασιώ)
0,029% Μηχαηλία (Μιχαηλίτσα, Μιχαλίνα, Μιχαλίτσα, Μιχάλω, Μιχαήλα, Μιχαέλα, Μικαέλα)
2,862% Αναστασία (Τασία, Τασούλα, Τασιά, Τασιούλα, Τασσώ, Ναστάζια, Νάστα, Νάστια, Νατάσα, Στάσα)
2,855% Γεωργία (Γιωργία, Γωγώ, Ζωζώ)
0,028% Θεολογία
2,820% Σοφία (Σόφη, Σοφούλα, Σόνια, Φούλα, Φαίη)
2,796% Ευαγγελία (Βαγγελία, Βαγγελιώ, Βαγγελίτσα, Εύα, Εύη, Λία, Λίτσα, Τζέλα, Τζελίνα)
0,003% Λασκαρίνα (Λασκάρω, Λασκαρινιώ, Λασκαρούδα)
0,003% Χρυσοστομία (Χρυσοστόμη)
0,003% Λαυρεντία (Λαυρεντίνα)
0,003% Σεληνιάς (Σελήνη)
0,003% Αριστοτελία
0,003% Οδύσσεια
0,003% Ορθοδοξία (Ορθούλα, Δόξα)
0,003% Θεοφύλακτη
0,003% Νεονίλλα (Νεονίλα, Νεονίλλη, Νεονίλη)
0,003% Κοσμία
0,027% Σαββούλα (Σαββίνα, Βούλα)
0,027% Θεοπίστη