Δημοτικότητα Γυναικείων Ονομάτων

0,001% Σιλβέστρα
0,001% Νικητία (Νικητούλα, Νικητίτσα, Νίκη, Τούλα)
0,001% Στρατονίκη
0,001% Ισαακία
0,001% Ιουστίνη (Ιουστίνα)
0,001% Λεώνη
0,001% Θαλασσία
0,001% Καφένια (Νία, Φένια)
0,001% Βενεδίκτη
0,001% Δαρεία
0,001% Πανταζούλα
0,001% Αυγερινή
0,001% Περίκλεια
0,001% Σοφόκλεια
0,001% Ανάργυρη (Αργυρή, Αργυρώ, Αργυρούλα, Ρούλα)
0,001% Αφθονία (Νία)
0,001% Ραφαηλία (Ραφαέλα)
0,001% Θεοπηγή
0,001% Χρυσοπηγή
0,136% Στεφανία (Στέφη)
0,132% Γλυκερία
0,013% Υπατία
0,013% Ερατώ
0,013% Τερψιχόρη
0,013% Κορνηλία