Δημοτικότητα Γυναικείων Ονομάτων

0,149% Πασχαλία (Πασχαλιά, Πασχαλίνα, Πασχαλινή)
1,461% Δέσποινα (Δεσπινάκι, Δεσπινιώ, Δέσπω, Πέπη, Ντέπη, Νούλα, Πιπίνα, Πινιώ)
0,146% Θωμαΐς (Θωμαή, Θωμούλα, Θωμαΐτσα)
0,014% Ταξιαρχία (Ταξιαρχούλα)
0,014% Πουλχερία
0,140% Αιμιλία
0,139% Βασιλεία (Βασίλω, Βασούλα, Βάσια, Βάσω, Λία)
0,138% Δάφνη
0,014% Κοραλία
0,014% Γενεβιέβη (Γενοβέφα, Βέφα)
0,014% Πανδώρα
0,014% Θέκλα
0,014% Αυγή
0,001% Ηρωδιάς (Ηρωδία, Ηρωδιάδα, Ηρωδίτη)
0,001% Ολυμπιάς (Ολυμπιάδα)
0,001% Μαρτίνη
0,001% Θεσσαλονίκη (Νίκη)
0,001% Ελισαία (Ελισσαία)
0,001% Διογενία (Διογένεια)
0,001% Αθηνοδώρα (Δώρα)
0,001% Μοδεστία (Μοδεστούλα)
0,001% Δανιηλία (Δανιέλα, Ντάνα)
0,001% Πολυδώρα (Δώρα)
0,001% Δαβιδία (Δαυϊδία, Δαυϊδούλα, Δαβιδούλα)
0,001% Ακυλίνη (Ακυλίνα)